IDEARI CERDANYOLA EN COMÚ

Som veïnes i veïns de Cerdanyola, amb il·lusió i compromís amb la nostra ciutat. 

Som com tu, som gent comuna, som els treballadors i treballadores que veuen com es perden drets conquerits amb tant de sacrifici. 

Som professionals de diferents oficis, venim del sindicalisme i de la defensa dels serveis públics, del feminisme i dels moviments ecologistes

Som els que defensem una economia justa i sostenible. Som els i les treballadores autònomes que han de baixar la persiana perquè no pot pagar la quota o competir amb les grans multinacionals.

A Cerdanyola en Comú defensem una nova manera de fer política, la política del comú, on les persones i la comunitat són els protagonistes.

Som hereus d’un capital humà i polític. Els nostres senyals d’identitat són el Vermell, el Verd i el Violeta.

A Cerdanyola en Comú reclamem el municipalisme de base ciutadana, ja que entenem el municipi com l’espai de proximitat on les persones han de poder decidir, en comú, com fer front als seus problemes col·lectius. El municipalisme, per tant, es basa en retornar la sobirania a la ciutadania. El municipalisme s’ha d’entendre com un instrument de participació, doncs és als municipis on es pot desenvolupar la capacitat de recollir la voluntat de veïns i veïnes per defensar el bé comú i els assumptes de la comunitat i transformar-la en una nova realitat política a partir de mesures concretes. Som un país amb una llarga tradició municipalista, en el que, durant dècades, l’administració local ha estat l’encarregada de vetllar pel benestar de les persones, mantenint un contacte directe amb la realitat quotidiana de la ciutadania.

A Cerdanyola en Comú volem un nou model d’habitatge que n’exclogui l’oportunisme i l’especulació, que es recolzi en l’habitatge protegit i en una nova concepció del lloguer social adequat i assumible per les famílies, un lloguer just que permeti l’emancipació als joves, que, arrel de la crisi, no poden emancipar-se per començar els seus projectes vitals. 

A Cerdanyola en Comú apostem per unes polítiques públiques d’envelliment actiu articulades a partir de tres eixos: promoció de l’autonomia, seguretat i participació. S’ha de
garantir que les persones de la tercera edat visquin i envelleixin amb dignitat i amb absolutes garanties de no quedar-se soles. Volem que les institucions públiques prioritzin els aspectes bàsics de dignitat i garantia de subsistència, mobilitat i salut, però també volem recuperar el gran capital cívic que representa aquesta part de la població a Cerdanyola.

A Cerdanyola en Comú creiem que tant l’educació com la sanitat són drets fonamentals que tota la ciutadania hem de poder gaudir. També cal combatre amb tots els mitjans a l’abast la segregació escolar existent, incorporant totes les mesures relatives a l’admissió de l’alumnat als centres educatius, així com a les condicions d’escolaritat que permetin avançar cap a una escola de tothom i per a tothom. La política educativa ha de ser un reflex del model de societat que volem defensar: educació pública, equitativa, inclusiva, laica, coeducativa, democràtica i crítica.

A Cerdanyola en Comú entenem la salut com una forma de vida autònoma, solidària i joiosa. La salut és un dret fonamental per a totes les persones. En l’actualitat, les polítiques neoliberals estan convertint el dret a la salut i l’assistència sanitària en un negoci orientat cada cop més a beneficiar les grans corporacions sanitàries i la indústria farmacèutica i biotecnològica. En conseqüència, i per evitar que la sanitat sigui una mercaderia, hem d’aconseguir que totes les persones visquem la salut com un dret humà universal. 

A Cerdanyola en Comú apostem perquè la diversitat funcional es fonamenti en un model inclusiu dels diferents sistemes (sanitari, educatiu, social, de prestacions, laboral) que garanteixi l’accessibilitat en condicions d’igualtat. Així mateix, hem d’accedir al lleure, l’esport, la cultura i l’oci amb els suports que calguin.

A Cerdanyola en Comú som conscients que necessitem un nou model econòmic i ecològic basat en l’economia circular i el bé comú que freni el canvi climàtic i, també, un model de mobilitat sostenible. Tot això passa per fer polítiques urbanes valentes que ens portin a l’assumpció de la sobirania en relació a l’aigua i a l’energia públiques per poder ser més respectuosos amb la natura i el medi ambient, la qual cosa farà que també siguem més respectuosos amb nosaltres mateixos.

A Cerdanyola en Comú volem una Cerdanyola sostenible, solidària, feminista, diversa, fraternal, igualitària, progressista, municipalista i a on es facin polítiques valentes. I volem portar-ho a terme des de l’ètica i la transparència, amb una política neta. Hem de fer de l’ètica democràtica i la feminització de la política els nostres puntals, perquè sense equitat no hi ha democràcia. Moltes d’aquestes iniciatives han estat defensades, des de fa temps, per moviments socials, veïnals i sindicals i per diferents espais polítics. No obstant això, no les podrem tirar endavant sense la implicació d’amplis sectors de la societat.