Balanç de la tasca institucional a l’ajuntament. De l’acord programàtic inicial al pressupost del 2022

Donat l’acord al que es va arribar a principi de mandat, fem un balanç amb l’objectiu d’analitzar l’evolució i el compliment de cada un dels punts desenvolupats al llarg d’aquest temps.

Fruit d’aquest acord, se n’ha derivat gran part de les decisions de vot, sobretot a principis de mandat,  que van ajudar a desencallar temes com l’espai de raqueta del CEM Riu Sec, l’establiment del servei al PEM Guiera o alguna pròrroga de contractes, no sense la polèmica corresponent dins els socis de la coalició.

Després d’una negociació fallida d’entrada a govern quan portàvem nou mesos com a regidores, ha estat l’arribada de la pandèmia el que va prioritzar la posada en marxa de mesures immediates per tal de minimitzar les dificultats que se n’han derivat.

Aquestes mesures es van concretar a la Taula de treball per a la reconstrucció, junt amb la resta de grups municipals i entitats, a on des de la coalició, es va proposar un seguit de mesures de caràcter social per pal·liar els efectes de la pandèmia, moltes d’elles van acabar recollides en les 109 mesures que va presentar el govern el 26 de maig de 2020, amb més o menys èxit en la seva implantació.

Les ajudes econòmiques, malgrat es va fer una reserva prou important en una modificació de crèdit, no van arribar a tothom pels requisits, gran part d’aquestes han acabat al romanent i acabaran en inauguracions a final de mandat, cosa que al PSC ja li va bé.

Un PSC, que massa sovint ho fa tot a cop de resolució d’alcaldia i d’acord de Junta de Govern Local, que mira de tancar tot el possible en contractes menors, i per al que als plens només caldria portar punts de restar assabentat, instal·lat en la geometria variable de la composició del ple, per aconseguir els vots a favor necessaris per a cada punt.

Aquesta dinàmica es va anar succeint en els plens durant mesos, entre ordenances i contenciosos, fins arribar a una certa normalització d’una situació excepcional per la que ningú estava preparat.

Quant al canvi de portaveu del nostre grup municipal, segons l’acord de coalició, a cadascú dels tres regidors li pertoca 16 mesos de portaveu, havent sigut primer la companya Pilar Adell,  actualment ho estic sent jo, i després li tocarà a la que va ser la cap de llista a les passades municipals, la Cecília Collado.

Enmig de la pandèmia i de la meva etapa de portaveu, va arribar un període d’eleccions i la campanya al Parlament de Catalunya en la que jo mateix ocupava el lloc 28 de la llista. El resultat va ser discret en general, no obstant el vot fidel de Cerdanyola es va mantenir en el tant percentual d’anteriors comtesses.

La feina dels regidors/es és constant i no es limita a les comissions informatives i al ple. Tenim presència a tots els esdeveniments. Intervenim en un munt de qüestions com les Taules i els consells, les modificacions de PGM, la regularització de zones verdes, contractes de jardineria i de residus,  reunions per l’estudi del canvi de model de gestió, la RLLT, reunions amb els sindicats, etc. Tots els expedients s’han de llegir, comentar i interpretar. És important estar al cas dels informes dels diferents serveis i de les habilitades, per tant, un munt de coses abans de cada votació i més enllà de la representativitat en uns òrgans de decisió. Tota aquesta feina desemboca en la discussió i posterior votació, en el Consell de Coalició, abans de portar-la al ple municipal.

En els pressupostos del 2021 hi va haver un punt d’inflexió. La diferència de criteris amb els socis de coalició, però sobretot el tracte que estàvem rebent per part del govern, ens va portar a un punt en el que es va optar per canviar l’estratègia i demanar, en forma d’al·legacions, un seguit de mesures socials que es podien abordar perfectament des del punt de vista econòmic,  ja que amb la pandèmia es va retirar, per part del govern central de l’estat, el sostre de despesa del 2,8% i l’ajuntament tenia un romanent de tresoreria a prop de 12 milions d’euros.

Aquestes mesures van ser ignorades pel govern i, malgrat les primeres dificultats d’entesa en la coalició, vam votar en contra de la incorporació del romanent, fent la crítica corresponent a la deixadesa del govern cap al nostre acord programàtic i les propostes socials que els fèiem fins aleshores. La nostra fermesa al reclamar el compliment dels acords inicials, va fer que l’alcalde rectifiqués i demanés disculpes en públic, vam engegar un seguit de reunions periòdiques de seguiment de l’acord. Aquestes reunions han estat fluides, el que s’ha traduït en el compliment d’alguns dels acords i en la bona entesa amb el govern per tocar determinats punts.

En les negociacions del pressupost del 2022, s’ha presentat un document amb la base del que havíem fet pel 2021, consensuat i ampliat en la coalició, amb partides i augments concrets a demanar.

Al punt d’avui estem en la negociació del Pressupost 2022, tancant alguns aspectes i posant l’accent al voltant de temes com l’habitatge, el centre de dia per la gent gran, recursos humans, renovables o les EEBB. Per nosaltres no és un tema de quantitats en algunes partides pressupostàries, sinó de qualitat de l’acord.

En la feina dels regidors/es també hem tirat endavant un munt de mocions pròpies,  i n’hem recolzat moltes d’altres grups municipals , totes en els eixos fonamentals que són l’arrel de la nostra formació, pel que fa al social, mediambiental i d’igualtat, que sempre hem identificat amb els colors roig, verd i violeta. Hem desencallat un munt de qüestions que podrien seguir igual en la nostra ciutat. Tot just ara es comença a veure el fruit de la llavor que vam plantar a principis de mandat.

També hem de fer autocrítica. El poc dinamisme i la manca organitzativa, en el que ens hem trobat de vegades, han donat com a resultat la presa de decisions no prou debatudes i meditades, cosa que políticament és reprovable i ens ha passat factura.

Ara tenim l’oportunitat d’esmenar-ho. Els àmbits de treball que es presentaran a l’assemblea són part d’e la solució. Fer-vos partícips i arribar a les decisions finals molt més ben preparats és la finalitat d’aquests. Us animo a participar-hi. La organització fa la força!

L’actual context polític, amb l’horitzó de les properes municipals del 2023 més a prop del que sembla, està polaritzant posicions i situant tots els grups polítics. La resta de l’oposició, sobretot la que comparteix frontera de vot amb nosaltres, mira de posar-nos en entredit en cada una de les decisions que prenem i és, en aquest sentit, que hem de reforçar l’organització amb la participació del màxim de persones.

D’aquí endavant tenim un munt de reptes per afrontar: la taula de l’habitatge, l’empresa municipal i la gestió pública dels serveis, les escoles bressol, la RLLT i el compliment del calendari/full de ruta, el direccional amb els lixiviats, els abocadors i el contenciós interposat, el  canvi de model de gestió de residus, el PEC, el ROM, la pacificació de la carretera Barcelona,  la futura construcció del nou hospital i un munt de temes més que haurem d’afrontar d’una manera conjunta en Comú, des de Cerdanyola en Comú.