La III Assemblea Nacional de Catalunya en Comú es durà a terme el 20 i 21 de novembre de 2021. L’Assemblea acordarà l’estratègia política de la nostra organització per als propers anys. Adoptarà una estratègia a partir d’una anàlisi contextual, dels reptes urgents del país i presentarà el balanç de gestió de la direcció dels darrers dos anys.

La nostra Assemblea s’insereix en la necessitat d’obertura, creixement i utilitat al servei de la gent comú, però també en un context en què hem d’abordar els desafiaments globals que aterren i impacten a la vida de la gent, en els nostres pobles i ciutats. Per això hem de contribuir amb respostes polítiques, orientant la nostra estratègia cap a les eleccions municipals de 2023 i connectant l’acció institucional amb l’acció política del conjunt de l’organització. Som una força política compromesa amb les polítiques de proximitat. Aquest és un dels perfils de la nostra identitat: som una força nítidament municipalista.